Azon személy, aki a THOMAS HUX sofőriskolába szeretne beiratkozni, annak az alábbi feltételeket kell teljesítenie:
 • Minimum életkor 17 év 9 hónap
 • Egészséges, ép egészségügyi szempontból
 • Egészséges, ép pszichológiai szempontból
 • Általános iskolai végzettséggel rendelkezik

A JOGOSÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK LÉPCSŐFOKAI

1. Beiratkozás a THOMAS HUX Sofőriskolába

 • Első lépésként a beiratkozni vágyó felkeresi a Thomas Hux Sofőriskola székhelyét, ahol személyi igazolványáról készítenek másolatot.
 • Második lépésként: aláíródik egy Tanulmányi Szerződés 2 példányban: egy-egy mindkét fél számára, az Iskolának, ugyanakkor az Ügyfélnek; ennek tartalmában utalás van a Szerződés Tárgyáról: az iskolázottság kategóriája; ugyanakkor tartalmazza a felek Jogát és Kötelességét.
 • A tanulónak átnyújtják azon dokumentumok listáját, amelyek a vizsgamappát alkotják, amik szükségesek a Sofőriskolához.
 • A tanuló kifizeti az Oktatási Díj első részletét, ami által számlát és kasszabont, ha pedig szeretné, hogy a számlát jogi személyre állítsák ki, akkor meg kell adnia minden jogi személyhez kapcsolódó adatot: a teljes megnevezés, CUI, a kereskedelmi kamara által adott iktatószám, a bejegyzési székhely, város, megye, IBAN kód, Bank.
 • Az ügyfél az alábbi dokumentumokat kell leadja a vizsgamappa összeálításához: Pszichológiai igazolás, Orvosi típusnyomtatvány, és Erkölcsi Bizonyítvány. 

2. Elméleti oktatás

 • Az elméleti oktatásnak 2 lépcsőfoka van: első lépésként 2 hétig tartó elméleti oktatásban vesz részt a tanuló, ahol a Közúti Jogszabály és az Elsősegélynyújtási tanfolyamon sajátítja el a szükséges alapismereteket. A közetkező lépésként az elméleti oktatás utolsó óráján egy vizsgát tesz le minden diák, melyen minimum 22 helyes válasz elérése szükséges, hogy a 3. Fokozatra kerüljön . 

3. Gyakorlati órákon való részvétel – Gépkocsi vezetése

 • A gyakorlati órákon való részvétel feltétele, az előbbi két szakasz teljesítése.
 • A vezetőórák időpontjának programálása kölcsönös megegyezés alapján történik (diák és oktató között).
 • A gyakorlati órák lejárta után, minden diák személyesen veheti ki a Vizsgamappáját. 

4. A Vizsgamappa letevése és a vizsgára való időpont egyeztetés:

 • A Vizsgamappát minden vizsgázó személyesen teheti le a Maros megyei Rendőrségen. 

5. Az elméleti és gyakorlati vizsga

 • Első lépésben egy elméleti vizsgán kell teljesíteni a minimális 22 pontot, majd ezután időpontot kap a gyakorlati vizsgára.

SOK SIKERT KÍVÁNUNK A VIZSGÁHOZ!